Aké sú najčastejšie príznaky a druhy demencie u ľudí?

drprotect-radi-blog

Počas posledných rokov sa toto slovo postupne stáva čoraz viac predmetom rôznych odborných diskusií či bežných rozhovorov. Avšak stále je tu veľké množstvo ľudí, ktoré by sa chcelo o tomto fenoméne viac informovať alebo naučiť. 

Demencia je pojem, pomocou ktorého by sa dala zhrnúť celá skupina rôznych  symptómov. Práve tie ovplyvňujú myslenie, pamäť a sociálne schopnosti v takej miere, ktorá zasahuje do každodenného života človeka. Mnohí si možno spájajú demenciu so stratou pamäte, avšak jej príčinou môže byť hneď celá rada rozličných faktorov. Ak však trpí niekto stratou pamäte, neznamená to automaticky, že má demenciu. Je dobré mať na pamäti, že niektoré symptómy demencie je možné v istých prípadoch aj zvrátiť. 

Existujú rôzne štádia. V tých miernych zvládne osoba fungovať samostatne, avšak v neskorších respektíve ťažších prípadoch je odkázaná na pomoc druhých. Riziko demencie sa postupne zvyšuje s vekom a znamená to, že vo všeobecnosti ňou trpia najmä osoby vo vyššom veku. Avšak je dôležité pripomenúť, že nejde o bežný príznak starnutia. 

Pôvod tohto ochorenia je pomerne komplikované, v niektorých až priam nemožné zistiť. Hoci viaceré výskumy poukazujú na isté zmeny mozgu, ktoré súvisia s určitým typom demencie. Možnou teóriu by boli aj vzácne a predovšetkým ojedinelé genetické mutácie, hoci sa toto tvrdenie môže týkať len veľmi malej skupine ľudí. 

Príznaky

Je pomerne bežné, že s postupným starnutím sa počet neurónov môže nepatrne znížiť. Avšak ľudia, ktorí majú istý druh demencie, prichádzajú o oveľa väčšie množstvo neurónov. Znamená to, že zdravé neuróny alebo nervové bunky zrazu „prestanú“ v mozgu fungovať tak, ako by mali. Navyše môžu aj stratiť spojenie s inými mozgovými bunkami či dokonca zomrieť. 

DrProtect_logo_prezentacia_1_1rr

Prihláste sa a odoberajte rady Dr.Protecta a získajte zľavu 5% hneď teraz.

#formular#

Je dobré mať na pamäti, že príznaky sa môžu líšiť a vyžadujú posúdenie príslušného lekára. 

  • strata pamäte
  • pomätenie 
  • dezorientácia 
  • opakovanie otázok
  • problémy s rovnováhou či pohybom
  • halucinácia, bludy alebo paranoja
  • depresia alebo úzkosť
  • zmena osobnosti 
  • problémy s komunikáciou 

Vedeli ste, že železo úzko súvisí so správnou funkciou mozgu? Výrobok Fe Železo od Dr. Protect už v jednej kapsulke obsahuje až 28 mg železa a dokonca aj 40 mg vitamínu C. 

Typy 

Demencia sa môže deliť do rôznych kategórií. Príkladom toho môže byť ak označenie, či je dané ochorenie progresívne alebo nie. Za možné základné delenie sa dá určiť, či ide o „skorý“ alebo „starecký“ typ. Primárne typy sú napríklad Alzheimerova choroba alebo frontotemporálna lobálna degenerácia. Sekundárny typ môže nastať, ak nie je mozog dostatočne okysličovaný. 

Alzheimerova choroba

Často sa stáva, že mnohí si mýlia pojem Alzheimerova choroba a demecia, respektíve nie je im známy rozdiel medzi týmito dvoma pojmami. Základný rozdiel je v tom, že demencia, ako už bolo vyššie spomenuté je označením pre skupinu symptómov. Alzheimer je však už špecifický druh progresívneho ochorenia mozgu. Postupne sa zhoršujú kognitívne funkcie a pamäť osoby postihnutej týmto ochorením. 

V realite ide o odumieranie a poruchy spojov mozgových buniek. Jedným z hlavných atribútov tohto ochorenia môžu byť aj neštandardné bielkovinové usadeniny v mozgu. Práve tie sa nazývajú plaky a spleti. Hoci nie sú známe všetky príčiny vzniku Alzheimera, môže ísť aj o malé percento mutácie troch génov, ktoré môžu byť dedičné. Hoci sa predpokladá, že za týmto ochorením môžu byť viaceré gény, za povšimnutie stojí aj apolipoprotein E4 alebo APOE v skrátenej verzií. 

Významným faktorom sú aj príznaky, ktoré sú špecifické pre tento typ ochorenia: ťažkosti so spomenutím si na nedávne udalosti alebo konverzácie, apatia, depresia, dezorientácia, ťažkosti s rozprávaním alebo mnohé iné. 

Vaskulárna demencia 

Ide o druh demencie, ktorý je zapríčinený poškodením ciev, ktorých cieľom je dostatočné zásobenie mozgu krvou. Takéto následné problémy môžu spôsobovať mŕtvicu alebo iné poškodia. Takýmto príkladom môže byť aj poškodenie vlákien v bielej hmote mozgu. Príznaky sú najmä spojené s ťažkosťami pri riešení problémov, pomalého myslenia alebo straty pozornosti, či organizovanosti. 

Demencia s Lewyho telieskami 

Toto ochorenie sa týka pravdepodobne okolo o  15-20 percent prípadov všetkých demencií vyššieho veku. Najčastejšie postihovanou skupinou sú muži nad 75 rokov. Od ustanovenia príznakov je jej priemerná dĺžka približne sedem až osem rokov. Smutným faktom je, že pacienti s týmto ochorením často umierajú, či už na následky jeho pridruženého ochorenia lebo úrazu. Býva označovaná aj ako difúzna choroba s Lewyho telieskami či dokonca variant Alzheimerovej choroby. 

Lewyho telieska sú neštandardné zhluky teliesok balónového typu, ktoré sa našli v mozgu ľudí trpiacich napríklad Parkinsonovou alebo Alzheimerovou chorobou. Pomerne časté príznaky sú vizuálne halucinácie, hranie snov v spánku, problémy so sústredením i pozornosťou alebo aj parkinsonizmus. 

Frontotemporálna demencia 

Tento druh ochorenia postihuje najmä čelné a spánkové laloky mozgu. Práve tieto sa najčastejšie spájajú s komunikáciou, osobnosťou či správaním. Ide vlastne o rozpad nervových buniek v daných oblastiach. Symptómy sa vo všeobecnosti líšia, avšak niektorými z nich môžu byť spojené so správaním, osobnosťou, myslením, jazykom alebo dokonca pohybom. Môže z toho vyplývať, že u istých pacientov dochádza k drastickým zmenám osobnosti či strate schopnosti používať jazyk.  

Zmiešaná demencia 

Ide o kombináciou rôznych druhov demencie, ktoré súčasne prebiehajú v mozgu. Najčastejšie ide o Alzheimerovu chorobu, vaskulárnu demenciu či demenciu s Lewyho telieskami. V súčasnosti však prebiehajú ešte mnohé štúdie, ktorých úlohou je zistiť vplyv tohto druhu demencie a predovšetkým jej liečby. Symptómy môžu byť rôzne, nakoľko záleží aj od bližšieho určenia dopadu ochorenia na mozog. 

Prípady podobné demencií, ktoré možno zvrátiť 

Poruchy imunity a infekcie 

Príznaky demencie môžu byť aj napríklad spôsobené horúčkami. Skleróza multiplex či iné ochorenia spôsobené útokom imunitného systému na nervové bunky môžu byť príčinou demencie. 

Subdurálne hematómy

Tento druh krvácania sa zvyčajne objavuje u starších ľudí po páde a môže byť príčinou demencie. 

Normotlakový hydrocefalus 

Takýto stav môže byť vzniknúť, keď dôjde k zväčšeniu mozgových komôr. Následkami tohto javu môžu byť problémy spojené s chôdzou, stratou pamäti i ťažkosťami s močením. 

Liečba 

V istých prípadoch môže pomôcť, ak sa liečba koncentruje aj na ochorenie, ktoré demenciu vyvolalo. Avšak v mnohých prípadoch je ochorenie nezvratné. Pozitívnym ale je, že správnou liečbou sa môže kontrolovať.

Liečba sa odvíja v závislosti od pacienta. Napríklad Alzheimerova choroba môže byť liečená aj inhibítormi cholinesterázy. Liečba vaskulárnej demencie sa môže sústrediť na prevenciu cievnej mozgovej príhody a poškodenia mozgových ciev. Výhodou je, že pacienti môžu využívať aj podporné služby, ktoré im môžu pomôcť s každodennými činnosťami. 

Ak hľadáte doslova až čarovný nápoj, ktorý je prosperujúci aj pre mozog, mali by ste dať šancu aj ajurvédskemu nápoju Brahmi od Dr. Protect. Nakopne, osvieži a pomáha s odbúraním stresu. 

Recenzie od zákazníkov

Môžem povedať, že moja spokojnosť s kapsulami megamozog je super, pomohli mi v čase skúšok v škole. Tabletky na učenie som nikdy nemala a toto bol môj prvý pokus. Mám celkovo viac energie a viem som sa lepšie sústrediť. Spolužiačka mi to odporučila keď som potrebovala v krátkom čase zvládnuť veľa vecí. Užívam ho odvtedy pravidelne, cca tri krát do roka vyberiem jedno balenie a vždy to cítim na lepšej koncentrácii a sústredení sa. Tabletky na pamäť ma tak nesklamali. Som rada, že tieto lieky na pamäť pre študentov fungujú.  Michaela, 20 rokov

„Odporúčam „všetkými desiatimi“... z mojej vlastnej skúsenosti sa mi po odporúčanom 3-mesačnom užívaní naozaj polepšilo, hlavne pamäť a som podstatne kľudnejšia, lepšie v práci zvládam povinnosti a stres a nie som tak unavená večer po celom dni. Funguje to. Treba ale dlhšie užívať, ja si dávam jednu tabletku denne 3 mesiace. Tabletky na sústredenie boli u mňa novinkou a neľutujem to. Ďakujem za pomoc. “  Veronika, 32 rokov

„Kúpili sme s manželkou nášmu dedkovi-otcovi tieto vitamíny, pretože má Alzheimra a problémy so psychikou, pri vyššom veku 81 rokov, čo je v tomto veku v podstate normálne v dnešnej dobe. Odvtedy užíva Megamozog každý druhý mesiac – jedno balenie mu vydrží na celý mesiac... lebo vidíme, že mu tie vitamíny na pamäť pomáhajú. Sme veľmi spokojní, že je takéto niečo k dispozícii, dedko je viac v pohode psychicky, kľudnejší a lepšie sa orientuje v čase. Berie aj liečbu od lekára, ale v kombinácii s vitamínmi Megamozog je to oveľa lepšie, viditeľne sa mu zlepšila krátkodobá pamäť. Takže veľmi odporúčame – máme odskúšané a ďakujeme.“  Peter, 54 rokov

„Užívam pred cyklo - pretekmi, aspoň týždeň pred začiatkom, v rámci športovej a aj psycho-mentálne prípravy. Tréner mi to schvaľuje, lebo nestresujem toľko odvtedy a lepšie sa sústredím na výkon. Za seba rozhodne odporúčam, cítim sa lepšie a mám akoby „čistejšiu hlavu“ a viac energie, sily. Osvedčilo sa mi, ďakujem, kupujem rovno aj priateľke“  Jakub, 25 rokov

„Výborné, na lepšie sústredenie sa, som v lepšej pohode a aj pri dlhších cestách autom pomáha pri únave, dokonca ma nebolia oči keď potrebujem v noci fungovať za volantom. Toto boli moje prvél ieky na sustredenie. Dostal som ich od manželky s tým,  že mám brať 1 tabletku denne a som rád, pomohlo a cítim sa lepšie. Bol som strašne unavený predtým. Teraz ich mám vždy kúpené, ak nezabudnem, tak cca každý druhý deň si dávam jednu tabletku ráno. Lieky na prekrvenie mozgu od Dr. Protecta na pamäť budem odporúčať ďalej. Ďakujem, som veľmi spokojný.  Miro, 46 rokov

„Kolegyňa v práci mala tieto vitamíny na mozog, tak som si ich kúpila aj ja, lebo bola s nimi spokojná. Veľká vďaka za to, pomohli mi, som „stresmen-ka“ a citlivá povaha, hlavne na negatívne pracovné prostredie, nervozitu a tlaky, ktoré na nás vyvíjajú v práci. Veľmi odporúčam každému, kto potrebuje niečo na povzbudenie a ukľudnenie zároveň. Ja ich beriem tretí týždeň a cítim sa veľmi dobre, už dvoch týždňoch som videla zmeny k lepšiemu na sebe. Ďakujem aj za rýchle dodanie. Lepšie lieky na podporu mozgovej činnosti som ešte nemala.“  Mária, 52 rokov

„Pre maminu som objednala cez váš e-shop tieto tabletky a je s nimi spokojná. Mamina má 73 rokov a mala problémy s pamäťou, často zabúdala a bola z toho potom nervózna. Preto sme hľadali niečo na podporu pamäte. Dr.Protect Megamozog, ako lieky na pamäť jej pomohli. Všetci sme si všimli, že sa jej stav zlepšil, tak snáď to bude aj do budúcna takto fajn zaberať, kupujeme jej ďalšie balenie, dáva si po jednej tabletke denne, doobeda alebo pred obedom. Trošku horšie sa jej prehĺtajú tabletky, tak ak by ste mali sirup tak ten hneď beriem, odoberám Vaše novinky, ste super, ďakujem a odporúčam aj ostatným známym. Som veľmi rada, že existujú také vitaminy na prekrvenie mozgu.“  Linda, 46 rokov

 

drprotect-odporuca-blog